ပန္းကေလး ၄

images 2 flwrs

မင္းက သိပ္လွတယ္။

ဘယ္သူေတြက မင္းကို
လွတယ္လို႔ ထင္-ထင္
မလွဘူးလို႔ပဲ ထင္-ထင္၊
ကိုယ့္အတြက္
မင္းက သိပ္လွတယ္။

ဘာလို႕ဆို-
ကိုယ္က မင္းကို
သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့စြာ ခ်စ္ေနမိတာကိုး
ပန္းကေလးရဲ့။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s