ပန္းကေလး ၃

"ပန္းကေလး ၃ မ်က္လွည့္ဆရာဟာ ေသတၱာတလံုးကို သူ႕ရဲ႕ ေမွာ္စားပြဲေပၚတင္လုိက္တယ္ ေသတၱာထဲက ပစၥည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ သက္ရွိသတၱ၀ါအရွင္လတ္လတ္အခ်ိဳ႕ သူ႕ပညာနဲ႕ဆြဲထုတ္ျပတယ္ ပု၀ါစ ေရာင္စံု အေထြးလိုက္ ျပီးေတာ့ ယုန္တစ္ေကာင္ ျပီးေတာ့ အသဲပံု ပူေဖာင္း ျပီးေတာ့ ခ်စ္စရာ့ ဘာဘီအရုပ္ ျပီးေတာ့ ခိုျဖဴ ကေလး  (ေတာင္ပံတဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ျပီးစင္ေနာက္ကိုပ်ံသြား) ျပီးေတာ့ ေရွးတိုင္ကပ္နာရီအၾကီးၾကီးတလံုး ျပီးေတာ့ အရွင္လတ္လတ္ငါးတစ္ေကာင္ သူ႕ျပကြက္ဆံုးသြားတဲ့အထိ ပရိသတ္ဟာ ရင္သပ္ရွဳေမာ -- ကုိယ္ကေတာ့ မေက်နပ္ပါဘူး ဒီေလာက္ စြမ္းႏိုင္တဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာက သူ႕ ေမွာ္ေသတၱာထဲကေန ပန္းအစစ္ကေလး တပြင့္ေတာင္မွ ဆြဲထုတ္မျပႏိုင္တာ ကိုယ္က သူ႕ကို ဘာအထင္ၾကီးေလးစားရမွာတဲ့လဲ။"

  မ်က္လွည့္ဆရာဟာ
ေသတၱာတလံုးကို သူ႕ရဲ႕
ေမွာ္စားပြဲေပၚတင္လုိက္တယ္
ေသတၱာထဲက ပစၥည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕
သက္ရွိသတၱ၀ါအရွင္လတ္လတ္အခ်ိဳ႕
သူ႕ပညာနဲ႕ဆြဲထုတ္ျပတယ္

 ပု၀ါစ ေရာင္စံု အေထြးလိုက္
ျပီးေတာ့ ယုန္တစ္ေကာင္
ျပီးေတာ့ အသဲပံု ပူေဖာင္း
ျပီးေတာ့ ခ်စ္စရာ့ ဘာဘီအရုပ္
ျပီးေတာ့ ခိုျဖဴ ကေလး
(ေတာင္ပံတဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ျပီးစင္ေနာက္ကိုပ်ံသြား)
ျပီးေတာ့ ေရွးတိုင္ကပ္နာရီအၾကီးၾကီးတလံုး
ျပီးေတာ့ အရွင္လတ္လတ္ငါးတစ္ေကာင္

   သူ႕ျပကြက္ဆံုးသြားတဲ့အထိ
ပရိသတ္ဟာ တေလွ်ာက္လံုး ရင္သပ္ရွဳေမာ —

   ကုိယ္ကေတာ့ မေက်နပ္ပါဘူး
ဒီေလာက္ စြမ္းႏိုင္တဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာက
သူ႕ ေမွာ္ေသတၱာထဲကေန
ပန္းအစစ္ကေလး တပြင့္ေတာင္မွ ဆြဲထုတ္မျပႏိုင္တာ
ကိုယ္က သူ႕ကို ဘာအထင္ၾကီးေလးစားရမွာတဲ့လဲ။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s