ပန္းကေလး ၁

ပန္းကေလး

ေက်ာင္းမွာ အေထြေထြသိပၸံ စသင္ေတာ့
အရာ၀တၳဳ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ရုပ္ဂုဏ္သတၱိ
ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိ ဆိုတာသင္ရတယ္

ေရ၏ အေရာင္အဆင္းအနံ႕အရသာမွာ..
သၾကား၏အေရာင္အဆင္းအနံ႕အရသာမွာ..
အစရွိသျဖင့္ေပါ့ေလ

ပန္းကေလး..
မင့္ အေရာင္အဆင္း အနံ႕အရသာက
အားလံုး ၾကည္ျပာေရာင္ –။

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s