က်ိန္စာ

FB_IMG_1458865368984

 

 

 

 

 

 

 

 

ကဗ်ာကို
အေပ်ာ္ပဲႀကံခဲ့တာ

ေလးနက္မႈနဲ႔
ေမွာင္မည္း ခက္ခဲျခင္း

ၿပီးေတာ့
ျပန္မရုန္းထြက္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း

ေသေအာင္ပါမယ့္
ဒဏ္ရာ။ ။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s