မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း

P1180832

ေသေနတဲ့မ်ဥ္းေၾကာင္းထဲ
တပါတ္လည္ဂၽြမ္းနဲ႕ပစ္၀င္လိုက္တယ္

ဂြမ္းစိုင္ေတြလို တိမ္ေတြနဲ႕ပစ္ေဆာင့္ေတာ့
ေပ့ါသြမ္းတဲ့ ရယ္သံေတြဟာ တံုခါထြက္လာရဲ႕

မဆံုးႏိုင္တဲ့ လြင့္ပ်ံေနမွဳထဲမွာ ေအးစိမ့္
အခ်စ္ဟာ ဟိုးတဖက္မွာ ျပာခ်င္တိုင္းျပာလို႕။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ သမိန္ဗရမ္းလမ္း တာေမြ ၁၇း၅၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s