နာမည္၀ွက္

imagescode

  ၾကက္ဥတစ္လံုးကို အမာခံၾကမ္းျပင္တစ္ခုေပၚ
မတ္မတ္ေထာင္ဖို႕ၾကိဳးစားသလို မင္းနဲ႕ငါရဲ႕ခ်စ္ျခင္း..
ျပင္းပ်တဲ့ စိန္ေခၚမွဳမ်ားရဲ႕ ဇႏၷ၀ါရီျပီးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ
အလင္းဟာ သူ႕တန္ဖိုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ ဖုတ္ဖက္ခါရံုပဲ
တတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ စာသားမ်ားရဲ႕ ေခ်ာ္ေတာေင့ါမွဳအေပၚမွာ
လိုတရအၾကည့္မ်ား ျပီးေတာ့ မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ အမည္နာမ
က်စ္ထားတဲ့ၾကိဳးဟာ ခိုင္မာရံုမွ်မကပဲ လိုရာဆီဆြဲထိန္းလိုက္
ႏိုင္သလို အဖံုးရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေရးထိုးထားတဲ့ ေဒတာေတြ။

   ၈ ဇူလုိင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၂၁း၁၆ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s