လြမ္းမိုး

thrain

မိုးေတြ ရြာေနသလိုပဲ
အလြမ္းေတြ ရြာေနလိုက္တာ
ရြာပါေစေလ.. သူမွ မေအာင့္ႏိုင္တာ
ရိုးမေတာင္ၾကီးကို ေက်ာ္ျပီး ဒီေရာက္တဲ့အထိ
အဲ့ဒီ အလြမ္းေတြကို ေပြ႕ပိုက္ေဆာင္ယူလာခဲ့တာ
ျပီးေတာ့မွ ရွိဳက္ၾကီးတငင္ ငိုခ် လိုက္ေတာ့တာ
ဆက္လြင့္သြားမယ့္ မိုးသားတိမ္တိုက္တခ်ိဳ႕ထဲ
အလြမ္းေတြ က်န္မွ က်န္ပါေတာ့မလား..။ ။

၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၄ ဆမ္ဘာ၀မ္၊ စကၤာပူ ၂၁း၄၀ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s