နာရီ

10257501905_9716450864_m

မင့္ကို တမ္းတရမႈအစုစုက
ျပတင္းက စီးက်တဲ့ေနေရာင္မွာ
ငါ့ အရိပ္ကို ပိုၿပီး ရွည္ေမ်ာေစခဲ့တယ္၊

ဘာသိဘာသာ မင့္အခ်စ္မ်ားအေပၚ
ငါ့ ထြန္႔ထြန္႔ လူး ျဖစ္ရမႈ.. ၿပီးေတာ့
ေသာၾကာေန႔မ်ားရဲ႕ ထံုးစံ မထံုတက္ေသး

မနီးဘူး ဒါေပမယ့္ ေဝးလည္းမေဝးဘူး
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားဟာ
ေမွာင္မည္းလို႔ .. ဖဲခ်ပ္ေတြကို ထိုးေကြၽးခဲ့တယ္

ဖဲခ်ပ္ေတြကို ထိုးေကြၽးခဲ့တယ္ ဖဲခ်ပ္ေတြကို
ထိုးေကြၽးခဲ့တယ္ ဖဲခ်ပ္ေတြကို ထိုးေကြၽးခဲ့တယ္
ထိုးေကြၽးခဲ့တယ္ ဖဲခ်ပ္ေတြနဲ႔ ဖဲခ်ပ္ေတြနဲ႔ ဖဲခ်ပ္ေတြ…

၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ ဗဟိုလမ္း ေက်ာက္ေျမာင္း ၂၃း၁၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s