အမည္မဲ့ အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး

အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားရဲ႕အမည္မဲ့ အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး
အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး
ျဖဴးေျဖာင့္လိုက္ ေကြ႕ေကာက္လိုက္
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား
အခ်စ္ကို ရွာေဖြစူးစိုက္ နစ္စြဲခိုက္
ရုန္းကန္ရမွဳနဲ႕ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးရျခင္းမ်ားဆတူ
အိပ္မေပ်ာ္ညေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရင္း
မင့္ အမည္နာမကို ငါ့ တစ္ဘ၀စာ မင္ေၾကာင္ထိုးခဲ့ျပီ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၇ မတ္ခ်္ ၂၀၁၄

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s