မြန္းနစ္စိမ္းကား

imagesmango

သရက္ပင္အုပ္အုပ္ေပၚကို
မိုးေပါက္ေတြ က်တဲ့အခါ
လွဳပ္ရံုကေလးလွဳပ္သြားတဲ့
ရြက္ဖားစိမ္းစိမ္းေတြ..

မျငိမ္မသက္ လွဳပ္ခါရမ္းေနတဲ့
ငါ့ ႏွလံုးသားထဲက မုန္တိုင္းကို
သူ မသိပါေစနဲ႕

၀ရံတာမွာ ေငးငူရပ္ေနရင္းက
မိုးသားေတြ ျပန္ျဖဴ ကာစ ေကာင္းကင္မွာ
ေအးျငိမ္းမွဳကို ေဖြရွာၾကည့္မိတယ္

ေရးျပီးမွ ျပန္ဖ်က္လိုက္တဲ့
မင္းစကား စာသားမ်ား
မိုးေပါက္ေတြအလား
သရက္ပင္အုပ္အုပ္ရယ္
ရြက္စိမ္းဖားဖားေတြရယ္။

၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၁၆း၃၆ နာရီ

(ကဗ်ာေခါင္းစဥ္။ ၾကည္ေအး ကဗ်ာတပုဒ္မွ စာသား)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s