လြမ္းမိည

matthew-shepard-fence

ဖဲၾကိဳးနဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့
ပန္းစည္းေျခာက္တစ္ေထြးသာ
ျခံစည္းရိုးမွာ ကပ္တြယ္လ်က္

ဘယ္ႏွရက္ ဘယ္ႏွလရွိျပီလဲ
ျပကၡဒိန္ကိုယ္တိုင္က အေျဖမေပးေသးခင္
တအိအိ တက္လာတဲ့ လ ဟာ ရဲတြတ္လို႕

ေျမာက္ဖက္ဆီ ေငးရီရင္း
မပြင့္တစ္ပြင့္ၾကယ္ေတြကို ရွာေဖြစဥ္ခိုက္
၀ါးရံုရိပ္ဟာ ပိုလို႕အေမွာင္သိပ္လာခဲ့

‘ေမ့သြားမွာလား’
ဘာမွ မၾကားရေတာ့ဘူးေလ
ညတစ္ကိုယ္လံုးဟာ ငါတို႕၂ ေယာက္ကိုျခားထားလိုက္ျပီ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ သမိန္ဗရမ္းလမ္း တာေမြ ၁၈း၀၉ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s