ငါး အတု

images

ဒိုင္ဗင္ ထိုးဆင္းလိုက္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ
ခုန္ခ်ရမယ့္ အိႏြဲ႕ႏြဲ႕စင္ေပၚ မ၀ံ့မရဲ

ပင္လယ္ရဲ႕တ၀ုန္း၀ုန္းလွိဳင္းမ်ား
တစ္သက္နဲ႕တစ္ကိုယ္ ‘ေအာင္’ စိတ္

က်စ္ၾကိဳးဟာ အဖ်ားခတ္ သီလာခိုက္
ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်ျပီး ျပန္ဆင္းလာခဲ့တယ္

သံမံသလင္းနဲ႕ေျခေထာက္နဲ႕ထိေတြ႕မွဳ
လူလုပ္ ေရကူးကန္ရဲ႕ ၾကည္လဲ့ျပာလြင္ေနမွဳ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁ မတ္ခ်္ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၂၃း၅၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s