ဘီအာရ္

IMAG1118

ညစ္ေထးျခင္း သတၱမေန႕မွာ
ကိုယ္ ျပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္

မထီတရီ အျပံဳးနဲ႕
မင္း ေမာင္းထြက္သြားလိုက္ပါ

အရုပ္တရုပ္လို
မလွဳပ္မယွက္က်န္ခဲ့သူ

ေသြးနဲ႕ကိုယ္
သားနဲ႕ကိုယ္
လူစစ္စစ္တစ္ေယာက္ပါ

ေခြလဲမက်ခင္
လက္မတင္ေလး
ျပန္မတ္ရပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္

ေလေတြက
တဟူးဟူး တိုက္လို႕။

၂၀၁၅ ဇႏၷ၀ါရီေလာက္မွာထြက္မယ့္ “အသက္တမွ်ဘီအာရ္” ကဗ်ာစာအုပ္မွ –

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s