မိုးတစိမ့္စိမ့္

images rain

မိုးဟာ တစိမ့္စိမ့္
ေကာင္းကင္ဟာ တစိမ့္စိမ့္
ဘ၀ရဲ႕အက်အေပါက္မ်ား တစိမ့္စိမ့္
ေသြးထြက္သံယို မွဳခင္းမ်ား တစိမ့္စိမ့္
ပိုးမႊားမကင္းတဲ့ အသက္ရွဴ မွဳမ်ား တစိမ့္စိမ့္
အရိုအေသတန္တဲ့ ဖက္ေပြ႕ျခင္းမ်ား တစိမ့္စိမ့္
တဖက္သတ္ အလြန္အကၽြံခ်စ္ရမွဳ မ်ား တစိမ့္စိမ့္
မရွဳ မလွရွံဳးေနတဲ့ၾကားက ျပံဳးျပေနရျခင္းမ်ား တစိမ့္စိမ့္
ငါ့ Desktop ေပၚက မင့္ပံုကို ေငးငူေနမိျခင္း တစိမ့္စိမ့္
အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းဟာ ဆုလဘ္လို႕ယံုမွားေနရျခင္း တစိမ့္စိမ့္
မယုတ္မလြန္စကားမ်ားနဲ႕ ထိန္းမတ္ထားရျခင္း တစိမ့္စိမ့္
ျမစ္ထဲ ေလး-ငါး-ေျခာက္ခါေရဆင္းခ်ိဳ းျခင္း တစိမ့္တစ္စိမ့္
သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားနဲ႕ လံုးလားေထြးလား တစိမ့္စိမ့္
အူေယာင္ငန္းဖ်ား အေတြးအေခၚဆိုသည္မ်ားတစိမ့္စိမ့္
တမ္းတ, ေလာက္တဲ့ ကြယ္လြန္သြားျပီးသူမ်ား တစိမ့္စိမ့္
သက္ရွိထင္ရွား က်န္ရစ္သမွ်ထဲကအခ်ိဳ႕အေပၚ တစိမ့္စိမ့္
စာအုပ္အထူၾကီးမ်ားေပၚေခါင္းအုန္းအိပ္ရင္း တစိမ့္စိမ့္
မယံုၾကည္ျခင္းလွ်ာဖ်ားေပၚက ခံတြင္းခ်ဥ္မွဳ တစိမ့္စိမ့္
မိတ္ဆက္ ဒသနမ်ားအေပၚ ခဏပန္း တစိမ့္စိမ့္
တဖက္သတ္အလြန္အကၽြံခ်စ္ရမွဳ မ်ား တစိမ့္စိမ့္
အရိုအေသတန္တဲ့ ဖက္ေပြ႕ျခင္းမ်ား တစိမ့္စိမ့္
ပိုးမႊားမကင္းတဲ့ အသက္ရွဴ မွဳမ်ား တစိမ့္စိမ့္
ေသြးထြက္သံယို မွဳခင္းမ်ား တစိမ့္စိမ့္
ဘ၀ရဲ႕အက်အေပါက္မ်ား တစိမ့္စိမ့္
ေကာင္းကင္ဟာ တစိမ့္စိမ့္
မိုးဟာ တစိမ့္စိမ့္

၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္ ၂၂း၁၃ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s