ေၾကြ

imageswingsa

ေလျပင္းမုန္တိုင္းထဲ
အမွိဳက္သရိုက္ေတြနဲ႕အတူ
ခါေတာ္မီပြင့္ဖူးတဲ့ ပန္းတခ်ိဳ႕လဲ
စိစိ ညက္ညက္ေၾက

ျပန္မေတြ႕ႏိုင္
ျပန္ေကာက္ယူလို႕မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အထဲ
လိပ္ျပာေတာင္ပံ တစ္ဖက္လဲပါရဲ႕ ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၂၃း၂၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s