ငွက္ကေလး

ရုပ္ပံုကား ပေဟဠိတစ္ခုလို
‘ရွဳပ္ေထြးေနတဲ့သစ္ကိုင္းမည္းမည္းေတြၾကား
ငွက္မည္းမည္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေတြ႕လဲ’ တဲ့။
 

တစ္ေကာင္၊
ႏွစ္ေကာင္၊
သံုးေကာင္၊
ငါးေကာင္
အဲ ခုနစ္ေကာင္၊
အဲ  ေျခာက္ေကာင္

အဲ မဟုတ္ပါဘူး
ခုနစ္ေကာင္ပါ…။

 
ျပတင္းက လွမ္းျမင္ရတဲ့..
မိုးမွဳန္ေတြနဲ႕၊ မီးခိုးေရာင္တိမ္ေတြနဲ႕
မွဳန္ကုပ္ကုပ္အေအးဓါတ္ေတြနဲ႕
သိပ္သည္းေနတဲ့ျမင္ကြင္းနဲ႕ ငါနဲ႕
Game ကစားေနၾကတာပါ။   ။
 

ခင္ေအာင္ေအး
၂၀၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂  ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္  ၁၁း၁၆ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s