နတ္သမီး ဇက္ၾကိဳး


 imagesvangoh

ေကာင္းကင္ေပၚအထိ တက္ျပီး ဆြဲခ်မယ္ မိုးတိမ္မ်ား
အစြန္းအဖ်ားမွန္သမွ်တို႕ရဲ႕ အနားမညီမွဳ လွိဳင္းတြန္႕မ်ား
အ၀ါေရာင္ေတြခ်ည့္ သက္သက္ရဲ႕ ဖိအားမ်ားနဲ႕ အသက္ရွဳသံ
ျပင္းျပင္းပ်ပ် ပင္ေျခမွသည္ ကိုင္းအဖ်ားနားေတြဆီအထိ ရိုးတန္
က်ိဳးက်ဲ ေလေ၀ွ႕စဥ္ အယိမ္းအႏြဲ႕ တရြက္ခ်င္းစီရဲ႕ တဖ်တ္ဖ်တ္
တံုခါေနမွဳ ေဆာင္းဦးဟာ ည ကို ေစာစီးစြာ ေဆာင္ယူလာခဲ့တယ္
ဘုတ္လို ငွက္တစ္မ်ိဳးရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္စြာဖြဲ႕သီေနတဲ့ အသံျပတ္ရွရွ
စူးစမ္းစိတ္ဟာ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနရာက အပင္ေပၚတြားတက္လာခဲ့
ေသေနတဲ့ ေတးသံဟာ လူးလြန္႕ႏိုးထလာေတာ့တယ္။  ။
၃၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၃  သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တာေမြ ၁၅း၄၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s