ရွဳခင္း

images
သြားမယ္
မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းအစပ္နားေရာက္တဲ့အထိ
မရပ္မနား သြားမယ္ –

ေခ်ာင္းရိုးကေလးနားအေရာက္
ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႕တံတားေပၚျဖတ္အေလွ်ာက္
အရိပ္ကိုအရင္ျမင္ျပီးမွ သူ႕အေပၚမိုးေနတဲ့ ‘ၾကာ’

ငါ အၾကာၾကီး ရပ္ေငးေနခဲ့တယ္
ေနလံုး စံုးစံုးျမဳပ္၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၉၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၃ ကြင္းန္စ္၊ နယူးေယာက္ ၁၂း၅၀ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s