ေမွ်ာ္စင္

images

ပါရီကိုေရာက္ဖူးေပမယ့္ အဲဒီ သံေတြနဲ႕ရက္လုပ္ထားတဲ့
စင္အျမင့္ၾကီးေပၚကို မတက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး ေသမယ္ဆို ေသ
ေလာက္ကဲ့ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး ႏြယ္ရွင္ကေလး တစ္ခုမွ်
သာပါ မိုးေတြ တစ္အုန္းအုန္းရြာတဲ့ ဇြန္ ဇူလိုင္မွာ ရန္ကုန္
မွာ ေသာင္တင္ေနခဲ့တယ္ စတိတ္ရွိဳ းေတြ ခဏခဏ လုပ္
ေလ့ရွိတယ္ (ဆိုတဲ့) ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းဖက္ကို မေရာက္ျဖစ္ခဲ့
ေပဘူး မင္း စကၠန္႕ပိုင္းေလာက္ မွီအုန္းခဲ့တဲ့ ငါ့ ညာပုခံုး
ေပၚ စာသားေတြ အထြန္႕တက္ေနၾကျပီ ေနပူၾကီးထဲမွာ
လြန္႕ေနတဲ့ ကိုယ္စီရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို မင့္ကင္မရာက ပံုရိပ္
ထင္ေအာင္ ရိုက္မျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ဘာကိုမွ မေျမာ္လင့္ေတာ့
ပါဘူး ဆိုသူအတြက္ ေမွ်ာ္စင္ေတြဟာ အသံုး၀င္မွာမဟုတ္။

၁၇ ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ၂၁း၃၇ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s