ဘီအာရ္

584-raindrops-and-clouds-1920x1080-photography-wallpapera

ဘယ္ေတာ့မွ
တကယ္တမ္းတံု႕ျပန္လာေတာ့မွာမဟုတ္တဲ့
မင့္အခ်စ္မ်ားဆီ

ငါ
ေယာင္ယမ္းရည္ေရာ္တမ္းတမိေလတယ္

မိုက္မဲမွဳဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာကို
သင္ၾကားရတဲ့ အခိုက္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မဲ့မွဳကို
တန္းတန္းစြဲ မက္ျခိဳက္မိေနျခင္းမွ်ရယ္သာ

ေနာက္ျပီး..
ဘယ္ေတာ့မွ က်လာမွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့
မိုးေပါက္မ်ားလို မင့္ အခ်စ္မ်ားဆီ

ငါ့
ေရာ္ရည္တမ္းတမွဳ လည္ပင္းရွည္ရွည္

အမ္န္-ဆက္ဒ္

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s