ကင္းျပတ္ျခင္း ေႏွာင္ၾကိဳး

images

 

ဆင္ၾကီးက အားနဲ႕ရုန္းလို႕
သူ႕ေနာက္မွာ သံၾကိဳးေတြနဲ႕

ခ်ိတ္တြဲထားတဲ့ သစ္လံုးၾကီး
ျမင္ဖူးၾကမွာပါ အမ်ားသူငါ

ပန္းခ်ီကားအေနနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္
ပန္းပုလက္ရာအေနနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္

ဆင္ၾကီးက အားနဲ႕ရုန္းလို႕
ဆင္ၾကီးက အားနဲ႕ရုန္းလို႕

ဆင္ၾကီးက အားနဲ႕ရုန္းလို႕။ ။

၁၁ ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၄ ရန္ကုန္ ၂၀း၁၇ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s