ေအာင့္ေမ့ျခင္းခဲတံတို

382158_569391386409253_1205208653_n

လင္းမလိုလိုနဲ႕
ျပန္ေမွာင္က်သြားတဲ့အခိုက္
ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းကို ခၽြန္ရင္းတန္းလန္းမို႕
ခဲတံကိုပဲ ခၽြန္ျပီးရင္း ဆက္ခၽြန္ေနမိတယ္
အရယ္အျပံဳးေတြ သိသာစြာပါးလ်ားက်သြားခဲ့တယ္
ၾကမ္းခင္းပါေကးေပၚမွာ ၀ိုးတ၀ါးအရိပ္ရဲ႕တံု႕ေႏွးေႏွး
သ႑ာန္မ်ား ခဲတံရဲ႕ ခဲဆံခၽြန္ျမမွဳဟာ င့ါကဗ်ာကို တခုခု
ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လုိ႕ ငါ အယူသီးေနမိတယ္ သတိရေနဖို႕
ခဲတံကိုသာ အထပ္ထပ္ တိုသထက္တိုေအာင္ခၽြန္ေနမိ။ ။

၆ ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၂၀း၅၃ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s