ဆုလဘ္

73629-cat-and-mouse

လစ္လ်ဴ ရွဳခံရျခင္းမွာ
အသားက်စ ျပဳ ေနပါျပီ။

ေလးသေခ်ၤနဲ႕ကမၻာတစ္သိန္းဆိုတဲ့ အတိုင္းအထြာကို
ေရာ္ရမ္းမွန္းဆလို႕ ရသလိုလို ေတြးေခၚမိတယ္။

မ်က္ေစ့ေရွ႕က ျဖတ္သြားတဲ့ ၾကြက္တစ္ေကာင္ကို
ခပ္ေအးေအး လွမ္းၾကည့္ရံုၾကည့္လိုက္တဲ့ ေၾကာင္လို။ ။

၁၀ ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္ ၂၂း၃၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s