စာဗူးေတာင္း

 

ပ်င္းရိျငီးေငြ႕ျခင္းဟာ စာလံုးေပါင္းမျပတတ္ေအာင္
ေျခာက္ျခားစရာေကာင္းလြန္းေနလို႕၊ နစ္ေနတဲ့ေခၽြး
ေတြ နစ္ေနတဲ့မေထြးႏိုင္မျမိဳႏိုင္ေတြ၊ အဲဒီကေနစီးက်
လာေတာ့မွ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားသဖြယ္၊ ပ်က္ျပယ္
လုလု သရုပ္သကန္၊ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ အဲ့ဒီေန႕
က သဲျဖဴလြေသာင္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္ကေန ခင္တန္း
ကေလးဆီတိုး၀င္ခဲ့တယ္၊ ခပ္စိပ္စိပ္ ယွက္ျဖာေနတဲ့
အကိုင္းအခက္တို႕ၾကားခ်ိတ္တြယ္ေနတဲ့အိမ္ေလးေတြ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၁ ေမ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၅း၂၀ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s