ဥမင္

စိတ္ရဲ႕ အနားသတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားတစ္ေလွ်ာက္
ရြက္စားမုန္လာပင္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ စိမ္းစိုေနလ်က္
ရွည္လ်ားတဲ့ မဲေမွာင္ျခင္းမ်ား အိေလးေနလ်က္
ေန၀င္ခ်ိန္မ်ားနဲ႕ ရက္သီထားတဲ့ ၾတိဂံပံုအတြန္႕
ရစ္လံုးထဲက အတိတ္ၾကိဳးမွ်င္မ်ား ရုတ္တရက္
ေျပထြက္ကုန္ေတာ့တယ္၊ မိုးၾကိဳးပစ္တဲ့ အခါ
ဆီးကာဖို႕ ထန္းလက္မ်ား၊ ေျဖာင့္တန္းေနတဲ့
တူရွဴ မွာ အစက္ငယ္တမွ် အလင္းကိုျမင္ရရဲ႕။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၀ ေမ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္၊ ဘန္ေကာက္ ၂၃း၅၁ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s