ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္

ငါဟာ မဆူပြက္ႏိုင္တဲ့
ေရေႏြးအိုးတစ္လံုးလို

ဒါမွမဟုတ္
ညွိလို႕မညီႏိုင္တဲ့
ဂစ္တာ တလက္လို

ဒါမွမဟုတ္
ေလွ်ာ့လို႕မဆံုးေတာ့တဲ့
မွန္စာတိုက္စြန္ၾကိဳးလို

ဒါမွမဟုတ္
လိုက္ေလေ၀းေလ ‘အဓိပၸါယ္’ ဆိုတဲ့
စကားလံုးလို

ဒါမွမဟုတ္
အိပ္ေရးပ်က္ေနတဲ့
အိပ္မက္ရွည္တပုဒ္လို

ဒါမွမဟုတ္
ေၾကာင္အမ္းေနတဲ့
အူလွိဳက္သည္းလွိဳက္ဆက္ဆံေရးတခုလို

ငါဟာ
ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ေနရဲ႕။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၀၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္ ၁၁း၃၈ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s