ေ၀းက်န္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာေန႕ရက္မ်ား

မ်က္ေစ့တစ္ဆံုး က်ယ္ေျပာတဲ့ ပန္းခင္းၾကီးထဲ
မ်က္ေမြးတစ္ဆံုးသာျမင္ရတဲ့ ေန႕ရက္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့တယ္

အကယ္၍ ေကာ္ဖီခြက္ေတြသာ
စကားေျပာတတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္–

က်စ္လစ္သိပ္သည္းျပီး အရွိန္အဟုန္လည္းျပင္းတဲ့
ရစ္ေခြပတ္တက္လာတဲ့ ဒို႕ႏွစ္ေယာက္ၾကားက အခ်စ္မ်ား

သေကၤတေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ဖူးပြင့္တဲ့ ပန္း၀ါ၀ါေတြ
မခ်ည္ေႏွာင္မိခင္ ဖယ္ရွားခံရတဲ့ အလွခ်ည္ဖဲၾကိဳးေတြ

ျပီးေတာ့..
ျပန္ေျပာျပလို႕ အက်ိဳးမထူးေတာ့တဲ့
ေျပာထြက္လုနီးပါးစကားတစ္ခြန္း

ခင္ေအာင္ေအး
၁၅ ေမ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၂၁း၀၅ နာရီ

Image

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s