ေသာၾကာၾကယ္

1546087_10152232788068185_2111687939_n

တနလၤာေန႕ကေန လွမ္းျမင္ရ
အသံဆိုင္ရာမ်ား အားေကာင္းခ်ိန္
ျမင္ကြင္းဟာ ေ၀းလံ၀ိုး၀ါးျငိမ္သက္ေနရဲ႕
ေသနတ္တစ္လက္ခ်ိတ္ထားတဲ့ေနရာနဲ႕
အနီးဆံုး ကပ္လ်က္သား ျပဴတင္းေပါက္မွာ
လ ေရာင္ဟာ ေဘာင္ႏွဳတ္ခမ္းသားေတြကို
ေဆးအျဖဴနဲ႕သုတ္ထားသလိုထင္းထင္းၾကီး
စိမ္းညိဳ႕တဲ့ေတာအုပ္ၾကားက လမ္းကေလးအတိုင္း
ေလွ်ာက္လာခဲ့စဥ္တုန္းက လ ဟာ ပုန္းခိုေနခဲ့တယ္
အခုေတာ့ သူ႕ကို မိွန္ပ်ပ်ပဲ လွမ္းျမင္ေနရတာဟာ
ဘ၀ရဲ႕က်ိန္စာတစ္ခုပမာ ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၆ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၁၃း၄၇ နာရီ

မွတ္ခ်က္။ ။ ဘေလာ့ဂါ သက္ေ၀၏ ‘ကိုကိုနဲ႕ကၽြန္မရဲ႕တနလၤာ’
ကို ဖတ္ျပီး ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s