ႏွင္းေငြ႕သက္သက္ ဒီဇင္ဘာ

ေတးထားတဲ ့စကားေတြ
ျပန္ေျပာခြင့္ရဖို႕
ေဆာင္းဆီျပန္သြားရမယ္
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ေနာက္ျပန္
ဒီဇင္ဘာဆီ
ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဆီ

ဒီဇင္ဘာဟာ
တ၀က္တျပက္ ၀င္ကစြတ္ေကာင္
ခ်ည္ထားတဲ့ ၾကိဳးေတြေျပထြြက္ေအာင္
ႏွင္းေတြက ေ၀.. လို႕

အင္းလ်ားကန္ေပါင္ဆီ
ေျပးမၾကည့္ရဲခဲ့ဘူး
ခင္တန္းေတာအုပ္ကို
ေျပးမၾကည့္ရဲခဲ့ဘူး
ေရစပါယ္ႏွင္းေငြ႕တန္းကို
ေျပးမၾကည့္ရဲခဲ့ဘူး

ခုေတာ့
၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္လုနီးနီး
ေအးစက္စက္ အေငြ႕အသက္ေတြက
ငါ့ကို ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာဆီ ေဆာင့္ဆြဲေခၚယူခဲ့ေခ်ေပ့ါ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၂၀း၅၀ နာရီ
Image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s