နားလည္ျခင္း

 

အတြင္းသားထဲ
တိတ္တဆိတ္ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕
သီဖြဲ႕မွဳမ်ားဟာ ရာသီ၄ ခုစလံုးကို
ကျပက္ကေခ်ာ္ျပဳတယ္

ပံုမွန္
(အဲ့ဒါ မရွိေတာ့တာၾကာျပီ)
ငါ့ စာလံုးေပါင္းေကာ မွန္ရဲ႕လား

ေဆာင္းမွာ
ငါဟာ ကုတ္အကၤ်ီထူထူၾကီးကို၀တ္လို႕

မီးပံုထဲ ေခ်ာ္လဲတဲ့ ရာသီကေတာ့
(ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ဆိုသလို)
ဆိုး၀ါးတဲ့ ေႏြေခါင္ေခါင္မွာေပ့ါ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၂၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၁၉း၁၆ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s