ၾကယ္စင္ကိုေတြ႕ျပီ

 

ႏွင္းေတြနဲ႕ ထံုက်ဥ္ေအးစက္ေနတဲ့ ညထဲ
ပုရစ္သံလို စူးရွတဲ့ အဆက္မျပတ္ ညရဲ႕အသံ
ညည့္နက္နက္ထဲ အလင္းကို ဖူးေျမာ္ဖို႕စိတ္ေစာေနတဲ့..

နဂါးေငြ႕တန္းရဲ႕ ဟိုးဖက္ အဖ်ားဆံုးမွာ
တာရာၾကယ္ေတြလို႕ ဟိုတုန္းက ငါတို႕ ေျပာေလ့ရွိတယ္
လက္လက္ လက္လက္နဲ႕ twinkle twinkle little star…

နံမယ္ေတြ ဘယ္လိုပဲ မွည့္ေခၚမွည့္ေခၚ
ၾကယ္ေတြရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းမွဳမွာ ဒူးေထာက္က်သြားတဲ့သူ တစ္ေယာက္
ငါေတြ႕ျပီ.. ငါေတြ႕ျပီ.. သူ႕ကို ငါေတြ႕ျပီ

သူ  ၾကယ္စင္ပဲတဲ့။    ။

ခင္ေအာင္ေအး
(ဂီတာနဲ႕ၾကယ္စင္၊ အိုင္းဒီး ကဗ်ာစာအုပ္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ မွ)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s