တမ္းခ်င္း

ေသမင္းကို ခလုပ္တိုက္မိရံုနဲ႕
ဘ၀ကို ေနာက္ျပန္လွည္႕ရမွာလား
စကားသင္ယူခ်င္ပါက ျပင္သစ္ပဲ ေရြးစရာရွိ
အာရံုမ်ား ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ သို႕မဟုတ္
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာၾကီးတစ္စင္းရဲ႕လက္ရမ္းေဘာင္
က်ဳပ္က တအီအီလုပ္တာကို မၾကိဳက္ဘူး ခင္ဗ်ားက
မူရာကာမိမွ မူရာကာမိ ဒီဇင္ဘာအေစာပိုင္းမွာ ႏွင္းေတြ
စ,က်လာေတာ့ ‘Hallo, Tom, old man! ဘာျဖစ္တာလဲ!
အေမရိကန္၏ ေသေၾကပ်က္စီးမွဳ အျဖစ္ဆိုးၾကီး ၇ ခု
ဇာတ္လမ္းသေဘာထက္ လိုင္းခ်ိတ္တြဲျခင္းသေဘာ
အာဒံနဲ႕သူ႕အိမ္ေမြးတိရစာၦန္‘ေျမြ’ တို႕ရဲ႕ဘ၀မွာ
ေရတစ္ပံုးအတြက္ သန္႕စင္တဲ့ အ၀တ္စုတ္
ငါသည္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ႏွလံုးႏိုးလ်က္
ေတာင္ထိပ္ေပၚက နတ္သွ်င္ေနာင္
၏ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၇ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္န္ ဘန္ေကာက္ ၂၁း၅၁ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s