လျပည့္ည

 

Image

 

အေမွာင္တကာ့
အေမွာင္ဆံုးဟာ
အ၀ိဇၨာအေမွာင္တဲ့

ငါက
အ၀ိဇၨာထက္ေတာင္
ပိုလို႕ ေမွာင္ေသးတယ္

ကိုယ့္အေမွာင္ထဲ
ကိုယ္နစ္ျမဳပ္ရင္း
၁ ရက္ဆုတ္လရဲ႕
ျပည့္၀န္းေနေသးမွဳကို
ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ေငးစိုက္လို႕။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၅ ဧျပီ ၂၀၁၄ ဗဟိုရ္လမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ၂၁း၂၉ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s