အ၀ါေရာင္တံ့ရပ္မွဳ

yellow flower

ေပ်ာ့အိႏူးညံ့တဲ့ ပိုးသားၾကဳိဳးစလို လွပတဲ့ အ၀ါေရာင္တံ့ရပ္မွဳ
ၾကည့္ေကာင္းေအာင္စီမံထားတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႕ပညာသားပါပါရက္ဖြဲ႕လို႕
ေန႕မ်ားထဲ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး ဟပ္ထိုးလဲက်လုနီးပါး ေစာင့္စားခဲ့ရျခင္းေတြ
“ဒီလိုပါပဲ..” တဲ့၊ ဘာမွမဟုတ္သလိုေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ထူထပ္သိပ္သည္းလွတယ္
မင္း လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ ေလ့က်င့္ခန္းယူခ်ိန္ေတြမွာ ငါဘယ္လိုေခါက္တြန္႕ေနခဲ့သလဲ
ညေန ၅ နာရီေတြဟာ သူသတ္ကုန္းက ေခါင္းျဖတ္စက္ေပၚ လည္စင္းေပးရသလိုအခ်ိန္ေတြေပ့ါ
ခ်ိန္စက္ၾကည့္တဲ့အခါ အခ်စ္ဖက္ အေလးမသာေတာ့တာကို မလိုတမာသိေနခဲ့တာၾကာခဲ့ျပီ
အမွားလို႕ စ ကတည္းက သိခဲ့ျပီး High Way လမ္းေပၚမွာ ဂ ငယ္ေကြ႕ ေကြ႕လို႕မရသလို
ကိုယ္တို႕ မလႊဲမေရွာင္သာေရာ တမင္တကာေကာ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကတယ္ မေျပာခ်င္လို႕
ျမိဳခ်ခဲ့ရတဲ့ စကားေတြဟာ စိမ္းကားျခင္းျမက္ခင္းျပင္ၾကီးထဲ ပန္းကေလးေတြလို တိုးထြက္လာရဲ႕       ညေန၅ နာရီေတြဟာ သူသတ္ကုန္းကေခါင္းျဖတ္စက္ေပၚ လည္စင္းေပးရတဲ့အခ်ိန္ေတြေပ့ါ
ခုေတာ့.. သံမွ်င္သံနန္းေတြနဲ႕က်စ္ယူထားတဲ့ ၾကိဳးစလို နာက်င္ဖြယ္ရာ အ၀ါေရာင္တံ့ရပ္မွဳ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၃ ဧျပီ ၂၀၁၄ ဗဟိုရ္လမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ၁၈း၅၁ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s