၁ မိနစ္ထဲ သီခ်င္း

 

အ၀ီစိ ငရဲမွာ
အတိုင္းအဆမဲ့ ႏွိပ္စက္ခံရသူလို
ငါ ေအာ္တယ္

အသားေပၚကာနီး
မိွန္းနဲ႕အရြယ္ခံရတဲ့
၀က္တစ္ေကာင္လို ငါ ေအာ္တယ္

‘၁ မိနစ္ထဲပါ
၁ မိနစ္ထဲပါ’
‘ကိုယ့္ကို ဖံုးေခၚပါကြာ
၁ မိနစ္ထဲပါကြာ’
‘ကိုယ့္ကို ဖံုးေခၚပါကြာ
၁ မိနစ္ထဲပါ’

အသံေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ
ငါ ေအာ္ခဲ့တယ္

အ၀ီစိငရဲက…
၀က္တစ္ေကာင္လို….
ငါ ေအာ္ခဲ့တယ္

အသံေပ်ာက္သြား..ျပီးေနာက္
တခဲနက္ အေမွာင္ထု။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၅ ဧျပီ ၂၀၁၄ ဗဟိုရ္လမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ၂၂း၃၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s