ရင္ခြင္ရိုင္း

 

မလဲ့မရႊန္း၊ မသြဲ႕၀န္းေသာ
ညညေတာမွာ၊ ျပာေမာၾကယ္စင္
ခူးခ်င္ပါႏွင့္၊ ေၾကြလြင့္ခက္ခက္
ႏြမ္းရက္ေစာေစာ၊ ရင္ေမာထိတ္ထိတ္
အဆိပ္ေလလား၊ ၾကယ္ျပာလားေလ။

ညည့္ျခံဳလႊာထက္၊ အလွစြက္၍
တိမ္ကြက္ကိုေဖာ္၊ ေျမျပင္ေပၚသို႕
ေငးေမွ်ာ္ေတးျငီး၊ လမင္းသမီး၏
လွနည္းသြယ္စံု၊ စိတ္ေၾကးမံု၀ယ္
ခိုလွံဳပါႏွင့္၊ ေငြပြင့္မေၾကြ
ေျဖေျဖေမာေမာ၊ ေစာစိတ္ေ၀ေ၀
မာယာေလလား၊ စႏၵာလားေလ။

တိမ္ယံကိုေဖာက္၊ တိမ္အိမ္ေဆာက္၍
ေဖြးေႏွာက္မာန္ပို၊ တိမ္လွိုဳင္းကိုစီး
ညခရီး၀ယ္၊ တိမ္ပင္လယ္မွ
ျမွဴဆြယ္ျမျမ၊ ရြရြသာခ်ိဳ
တိမ္ျမညိဳလည္း၊ ငိုယိုတမ္းတ
ႏြမ္းလ်ပါႏွင့္၊ ေျဖခြင့္မၾကည္
မိုးလည္မွာေပ်ာက္၊ စိတ္စက္ေနာက္က်ိ
မသိစိတ္လား၊ တိမ္လႊာလားေလ။

တိမ္လခ်စ္ႏွင့္၊ ၾကယ္ျပာသင့္၍
မိုးျမင့္ကိုေမွ်ာ္၊ သို႕ေသာ္ေမ့အား
အခ်စ္မွားေလ၊ ေျဖမေျပစဥ္
ေျပပင္ေျပလို၊ ၾကင္စိတ္ပို၍
ညိဳျမမာယာ၊ မဟုတ္ပါတည့္
လာျပီႏွမ၊ သခင့္ဆီ..။

၀ိေရာဓိ၀ဲ၊ ထြက္ခဲခက္သူ
ျငိဳမွာပူလည္း၊ ျငဴစူသည့္ဒဏ္
တန္မျပန္ခ်င္၊ ေနာင့္ရင္တံခါး
ဖြင့္၍ထားက၊ အနားသီေ၀့
ေပ်ာ္ဓေလ့ျဖင့္၊ ေအာက္ေမ့တစ္ခါ
အေရာက္လာတိုင္း
ရင္ခြင္ရိုင္းမွာ ေထြးမယ္လား။ ။

မိေႏွာင္း
၁၅၊ ၅၊ ၁၉၇၂
တိုင္းရင္းေမ

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s