အလြမ္းခ်ည့္သက္သက္

ၾသကာသေလာကထဲ

သူ႕ေနရာနဲ႕သူ အစံုအလင္

သက္ရွိ သက္မဲ့ေတြ အေျခတက်

သူ႕ဘ၀နဲ႕သူ သူ႕ျဖစ္တည္မွဳနဲ႕သူ

အသားတက်ျဖစ္မွဳဟာ မျငင္းႏိုင္

ေနလံုးၾကီးေျမာက္တက္လာတာ

ျမစ္မွာ တစ္ေန႕၂ခါ ေရတက္ေရက်

လမင္းၾကီးက ျပည့္လိုက္ ျခမ္းသြားလုိက္

စိတ္မွ်င္သြားလိုက္နဲ႕ သစ္ေတာေတြမွာ

အရြက္ေတြခါခ်လိုက္ ျပန္ျခံဳလုိက္နဲ႕–

ငွက္အုပ္ေတြလည္း ျဖတ္ပံ်သြားေရာ

ငါ့မွာ အလြမ္းခ်ည့္သက္သက္။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ဖရာ့ပရာဒင္ ဘန္ေကာက္ ၉း၀၉ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s