လသာည ၉

 

လေရာင္ေၾကာင့္

အလင္းေတြ လန္းျဖာရႊဲစိုေနတဲ့အပိုင္းေတြကို

သာယာစိတ္နဲ႕ေငးမိတာကလြဲလို႕ ဘာမွမပိုဘူး

 

အလင္းေၾကာင့္ ပိုေမွာင္ရတဲ့ အေမွာင္ဖက္ျခမ္းထဲ

အေမွာင္ရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ ပိုေမွာင္ရတဲ့အေမွာင္ထဲမွာ

အလင္းစက္ကေလး တစ္ခုကို ငါျမင္မိ၊ ငါ ရိုေသမိ။   ။

 

ခင္ေအာင္ေအး

၁၀ မတ္ခ်္ ၂၀၁၄  ၂၂း၄၄ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s