ရြဲကုန္သည္

မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္က်လုမတတ္မွာ

အသံပလံေတြအားလံုး တိတ္ဆိတ္ေမွာင္မည္းသြား –

 

ဘ၀ထဲ သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ ရနံ႕ေတြ

လန္႕ျဖန္႕ဆတ္ခါ လြင့္ျပယ္စဥ္ခဏ

နတ္က်သလို တံုရင္သြားရတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္း

 

မညာပါဘူး

ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္

အခ်စ္က ရြဲလံုးလား

ငါက ရြဲလံုးလား

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ကစားခဲ့သလဲ။    ။

 

ခင္ေအာင္ေအး

၂၆၊ ေမ၊ ၂၀၁၃ ကြင္းန္စ္၊ နယူးေယာက္  ၁၀း၁၀ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s