‘စာသားအနည္းငယ္ႏွင့္ ယင္းတို႕၏ သစ္ေဘာင္ထြင္း ျပဴတင္းေပါက္မ်ား’

ခင္ဗ်ားအရင္ ခ်ေရးလိုက္တဲ့အေပၚ

က်ေနာ္လိုက္ ဖတ္တယ္

 

စာလံုးေပါင္းတယ္ မိုက္ခရိုေ၀့ဖ္ မီးဖိုထဲ

ထည့္ေပါင္းတယ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္တလံုးနဲ႕

 

ေပါင္းၾကည့္တယ္ ဂငယ္ ဟာ ဃ ၾကီးကုိ

နငယ္ဟာ ဏၾကီးကို တ၀မ္းပူဟာ နငယ္ကို

 

မဆီမဆိုင္ ရည္ညႊန္းခ်က္ တခုဆီ အဲ့ဒီ

က်သင့္ေငြ Bill စာရြက္ကို ပို႕လိုက္

 

ပန္းကန္ထဲမွာ ျမည္းလက္စ ဟင္းဖတ္ေတြနဲ႕

ခ်က္လုပ္လက္စ သဒၵါပ်က္ ၀ါက်ေတြ

 

ယုန္သားစားခ်င္တယ္ဆိုျပီး သူ႕ကို ယံုလိုက္

ရာက စားပြဲရံုထဲမွာ အရွက္ရခဲ့တဲ့ အျဖစ္

 

အပ်က္တစ္ခုလို ငါတို႕ အလံေတြ လႊင့္ထူ

တယ္ သမိုင္း လို႕ေအာ္ျပီး စာသားေတြ ခ်ေရး

 

ၾကတယ္ ထုိးေၾကြးလိုက္ရတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္

အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ သြားၾကားထိုးတံ တစ္ေခ်ာင္း

 

စိုက္လ်က္ ေရခဲမွဳန္ကေလးေတြက ေပ်ာ္က်စ

ျပဳလ်က္ ကဒ္ျပားေပၚမွာ ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႕ပံုႏွိပ္

 

စာလံုးတခ်ိဳ႕ တကမၻာလံုးရဲ႕ေျမပံု(ဘီစီ ၈၉၉၁ ခန္႕)

အခ်ိဳးအစားအတိုင္း ကဗ်ာအေပၚမွာ အားလံုး ပံုခ်

 

လိုက္ဖို႕။      ။

 

ခင္ေအာင္ေအး

၃၀၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂ ဖရာ့ပါရာဒင္၊ ဘန္ေကာက္ ၂၁း၃၄ နာရီ

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s