ခရမ္းရင့္ရင့္အေရာင္ကတၱီပါကားလိပ္

မိုးေရတစ္စက္တစ္ေပါက္မွ်မျမင္ရပဲ

မိုးသံေတြ တစ္ေ၀ါေ၀ါ

 

ေလွကားရင္းမွာ

လွ်ပ္စီးေဖြးလက္ေၾကာင့္

လက္ရမ္းတိုင္ေတြရဲ႕အရိပ္မည္းမည္းျပတ္ျပတ္

 

ေႏြေခါင္ေခါင္ပါပဲ

မိုးသားတိမ္လိပ္နဲ႕တူတာ

ရိုးတိုးရိပ္တိပ္ကေလးေတာင္မျမင္ရ

 

နိမိတ္ပံုေတြဟာ

သံဇကာကြက္ၾကားထဲက

ယိုက်လာတဲ့ ႏွစ္ခ်ိဳ႕သစ္သီးေတြလား

 

မေျပာမဆိုနဲ႕

သက္တံ့ဟာ ေကြးေကာက္သြားခဲ့ျပီ။ ။

 

ခင္ေအာင္ေအး

၄၊ မတ္ခ်္၊ ၂၀၁၃ စကၤာပူ ၁၁း၂၇ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s