ျမင္ကြင္း

ပန္းေတြ
ပြင့္ေနလိုက္တာ
ပင္လယ္ၾကီးတမွ်
ေနာက္ျပီး
မီးေတာက္မီးလွ်ံေတြလို
ဟုန္းဟုန္းထ
ပန္း တပြင့္ခ်င္းစီဟာ
မီးညႊန္႕တခုစီ။ ။

၂၈၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ၁၉း၃၁ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s