ငွက္ကေလး

ငွက္ကေလးအေၾကာင္း
ေျပာေနရင္း

ကိုယ့္အေၾကာင္း
ကိုယ္ေတြးမိ
ကိုယ့္မွာ ျပံဳးစိစိ

ေနာက္ျပီး
ငွက္ကေလးနဲ႕တူတာ
ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲမွမဟုတ္တာ

ေလာကၾကီးထဲ
ငွက္ကေလးလို
ကိုယ့္လို
လူေတြ အမ်ားၾကီး

အမ်ားၾကီးမွ
အမ်ားၾကီးပဲ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး
၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္ ၁၃း၀၉ နာရီ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s